bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje ogólne


Głównym zadaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jest wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Organizujemy i prowadzimy:

kompleksowe wspomaganie szkoły/placówki,
konsultacje,
konferencje,
kursy kwalifikacyjne
kursy doskonalące,
seminaria,
sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek,
szkolenia rad pedagogicznych,
wojewódzki system informacji pedagogicznej,
warsztaty.

Adresaci naszych usług i przedsięwzięć:

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,
doradcy metodyczni,
nauczyciele wszystkich przedmiotów i specjalności,
pracownicy nadzoru pedagogicznego,
wszyscy zainteresowani problematyką oświatową.

Na życzenie klientów możemy przygotować i przeprowadzić różnorodne formy doskonalenia uwzględniające indywidualne potrzeby placówek oświatowych. Wysoką jakość naszych usług zapewnia kompetentna i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli konsultantów: eksperci, edukatorzy, nauczyciele dyplomowani.

Status: publiczna wojewódzka placówka doskonalenia kadr pedagogicznych
Organ prowadzący: Samorząd Województwa Pomorskiego
Obszar działania: województwo pomorskieOpublikował: Grzegrorz Szuleta
Publikacja dnia: 09.04.2018
Podpisał: Grzegorz Szuleta
Dokument z dnia: 09.04.2018
Dokument oglądany razy: 232